Polityka Prywatności zgodna z RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla firmy RBR niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę RBR Małgorzata Bednarska z siedzibą w Płocku, ul. Chabrowa 19, 09-402 Płock, NIP: 774-206-58-89, REGON: 610341105 (dalej: "ROYAL BABY ROOM"). Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?
ROYAL BABY ROOM może zbierać poprzez odpowiednie formularze następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej www.royalbabyroom.pl oraz klientów sklepu stacjonarnego:  imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP (dynamiczny i statyczny), numer telefonu i hasło do konta w sklepie oraz numer konta bankowego (podany przez klienta w przypadku dokonywania zwrotu towaru), podczas gdy użytkownik przegląda stronę sklepu, rejestruje się, składa zamówienie online, kontaktuje się z ROYAL BABY ROOM lub uczestniczy w promocjach lub konkursach.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Dane osobowe zainteresowanego mogą być przekazywane/ujawniane następującym odbiorcom: firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, takim jak dostawcy świadczący usługi dla naszej firmy RBR (firmy kurierskie, agencje reklamowe i interaktywne, firmy zajmujące się wysyłaniem informacji handlowych lub profilowaniem itp.).

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z ROYAL BABY ROOM pod adresem mailowym office@royalbabyroom.pl – otrzymasz informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:
Gdy ROYAL BABY ROOM przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w strukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto w sklepie royalbabyroom.pl, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez ROYAL BABY ROOM, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta;
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
 • masz nieuregulowany dług wobec ROYAL BABY ROOM, niezależnie od metody płatności;
 • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich dwóch lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób;
 • jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ROYAL BABY ROOM:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu ROYAL BABY ROOM. ROYAL BABY ROOM zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
 • edytując ustawienia swojego konta w panelu klienta na stronie www.royalbabyroom.pl

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby ROYAL BABY ROOM ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ROYAL BABY ROOM, wtedy ROYAL BABY ROOM ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ROYAL BABY ROOM musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
 • jeśli ROYAL BABY ROOM nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych, dlatego zachęcamy do kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem mailowym: office@royalbabyroom.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że ROYAL BABY ROOM przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

 

ZAKUPY ONLINE

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie internetowym royalbabyroom.pl w celu przetwarzania i realizacji Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą czy dostępnością produktów, zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu
 • informacje na temat zamówień

Jeśli masz konto na stronie www.royalbabyroom.pl, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

 • login konta
 • historię zakupów

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane są administrowane przez ROYAL BABY ROOM. Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia oraz firmy windykacyjne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
ROYAL BABY ROOM musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia. Pamiętaj, że wiele tych firm ma niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych lub jest do tego zobowiązanych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

 

Przy zakupach on-line możesz wybrać zapłatę z odroczonym terminem płatności jest to Formuła Zakupowa TWISTO, ING Bank Śląski S.A.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.Poza celami wskazanymi w ust. 1 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: prowadzenie nadzoru nad stroną w celach marketingowych i innych.

a)O ile wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres email będzie on wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Twisto Polska sp. z o.o. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez kliknięcie w link rezygnacji.

3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3.

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

b)prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c)prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e)prawo do przenoszenia danych.

7.W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

8.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

13.Przysługujące Państwu prawa określono zostały w Polityce Prywatności w pkt. nr 7.

 

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, za pomocą wiadomości tekstowych SMS, telefonicznie oraz pocztą tradycyjną.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy
 • płeć (jeśli udzielisz nam takiej informacji)
 • jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie kliknięte

Jeśli masz konto na stronie www.royalbabyroom.pl, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • historia zakupów
 • sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane są administrowane przez ROYAL BABY ROOM. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, które są do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Gdy to zrobisz, ROYAL BABY ROOM nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
 • edytując ustawienia Twojego konta na stronie www.royalbabyroom.pl panelu klienta

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 

KONTO NA STRONIE ROYALBABYROOM.PL

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta oraz w celu świadczenia Ci spersonalizowanych usług na stronie royalbabyroom.pl

Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach. Ponadto umożliwimy Ci zapisywanie produktów w koszyku, będziemy przedstawiać rekomendacje na temat produktów i umożliwimy ocenianie oraz recenzowanie kupionych u nas produktów.

Aby móc przedstawiać interesujące dla Ciebie rekomendacje produktów, ROYAL BABY ROOM będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszych platformach cyfrowych (w tym na stronie internetowej) oraz przeglądanych produktów, na temat Twojej historii zakupów oraz recenzji produktów, a także dane, które nam przekażesz poprzez swoje konto.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Zawsze przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta na stronie royalbabyroom.pl

Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
 • data urodzenia
 • kraj 
 • ustawienia konta

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

 • historia zakupów
 • informacje na temat dostawy
 • historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

 • historia kliknięć
 • historia nawigacji i przeglądania

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane są administrowane przez ROYAL BABY ROOM. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Optymalizację strony zlecamy agencjom internetowym, a do oceniania produktów używamy narzędzi analitycznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zakładania konta na stronie royalbabyroom.pl.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępniania interesujących Cię informacji o produktach, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a ROYAL BABY ROOM nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto na stronie royalbabyroom.pl

Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez ROYAL BABY ROOM Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres office@royalbabyroom.pl Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.

 

 

OBSŁUGA KLIENTA

Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?
Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych.
Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem.

Które dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi: 

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
 • dane i historię płatności
 • informacje o zamówieniach
 • login konta
 • całą korespondencję na dany temat

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane są administrowane przez ROYAL BABY ROOM. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu ROYAL BABY ROOM

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych i korespondencję będziemy przechowywać przez 12 miesięcy, a dane potrzebne do zarządzania sprawami klientów przez 24 miesiące.
W przypadku reklamacji zgłaszanych w sklepie dane będą przechowywane przez 2 lata.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ROYAL BABY ROOM:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu ROYAL BABY ROOM. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 

 

KONKURSY

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy weźmiesz udział w naszym konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, abyśmy mogli kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe 

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
 • wiek
 • informacje przekazane w konkursie

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane są administrowane przez ROYAL BABY ROOM.  Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie.

Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, ROYAL BABY ROOM nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane przez 100 dni po zakończeniu konkursu.ZOBOWIĄZANIA PRAWNE

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

 • numer klienta
 • numer zamówienia
 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • kwota transakcji
 • data transakcji

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane są administrowane przez ROYAL BABY ROOM. Możemy też udostępniać Twoje dane osobowe firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości oraz firmom księgowym i windykacyjnym.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
ROYAL BABY ROOM przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Polsce - 5 lat.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator w tym celu stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione udostępnionych mu danych osobowych, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.royalbabyroom.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl