Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów, na adres: RBR ul. Chabrowa 19 09-402 Płock.

Zwracany towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę). Jeśli na dowodzie zakupu jest więcej pozycji, można zachować dla siebie jego ksero.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do przedmiotów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie Klienta lub produktów personalizowanych.

Klient który chce dokonać zwrotu zakupionych produktów jest proszony, w pierwszej kolejności o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub mailowo. Zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia zwrotu towaru, gdy klient nie zgłosił telefonicznie lub mailowo takiej intencji. Formularz zwrotu zostanie przesłany na podany przez klienta adres mailowy.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia. Nie przyjmujemy paczek odesłanych za pobraniem.

Zwrot należności nastąpi przelewem na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru.

 

Reklamacje

Sklep Internetowy www.royalbabyroom.pl dostarcza produkty bez wad.

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy drogą mailową pod adresem: office@royalbabyroom.pl lub w formie pisemnej na adres: RBR ul. Chabrowa 19, 09-402 Płock.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail z którego zostało złożone zamówienie,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamowany produkt należy odesłać na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem. Sklep rozpoznaje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na inny wolny od wad albo usunie wadę.  Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

Sklep może zaproponować odbiór towaru do reklamacji przez swojego kuriera lub Kupujący wysyła towar na swój koszt, a przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki. Nie będą przyjmowane paczki wysłane za pobraniem.

Klient zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego dochodził roszczeń z rękojmi. W razie nieodebrania towaru przez Klienta, Sklep wezwie Klienta do odebrania towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, która wynosić będzie 5 złotych brutto od jednej sztuki nieodebranego towaru naliczanej za każdy dzień przechowania. O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta.

W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstało uszkodzenie lub zauważono brak elementu, prosimy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki. Jeżeli chociaż jeden z elementów jest uszkodzony, nie należy montować mebla. Fakt zmontowania mebla z uszkodzonym elementem oznacza akceptację jakości mebla. W przypadku zmontowania mebla z uszkodzonym elementem reklamacja nie zostanie uznana. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl